Staff Members

Emp Code

Name

Designation

1

Shri P. Deshmukh

Principal

2

Mr.Praveen Jain

PGT(Comm)

3

Sh. Subhash Panchonia

PGT (Geo.)

4

Sh. Virendra Singh Sisodia 

PGT(Comp.)

5

Sh Aikansh Guneta.

PGT(Maths)

6

Sh. S. K.  Pandey

PGT(Phy)

7

Sh. Santosh Kumar

PGT(English)

8

Sh. Ramesh Patil                       

TGT(Work Exp)

9

Ms. Shabana Saifee

TGT(Maths)

10

Smt.Preeti Tiwari                             

TGT(Scien)

11

Smt. Amita Sharma            

TGT(So.std.)

12

Sh. Abhineet Bhatt

TGT(P.&H.Edu.)

13

Sh. S.Vergice

TGT(English)

14

Smt. Monika Rajput

TGT(Art Ter.)

15

Sh. Santosh Gawle

TGT(Hindi)

16

Smt. Prarthana Vairagi

TGT(Maths)

17

Sh. R. K. Mishra

TGT(Sanskrit)

18

Sh. M. K. Nema

Librarian

19

Smt. Geeta Sharma            

HM

20

Sh. Prabhakar Singh     

PRT

21

Smt. Nishi Chaturvedi

PRT

22

Smt. Shalani Sharma                           

PRT

23

Smt. Preeti Batho

PRT

24

Smt. Kamna Mangrole

PRT

25

Smt.Archana Dodia               

PRT

26

Smt. Vibhavari Tiwari

PRT

27

Sh. L S Rajawat

PRT

28

Sh. Ram Niwas Mehra

PRT

29

Sh. Raju Bhalrai

PRT

30

Smt. Gayatri Chouhan

PRT

31

Smt. Nitu Jain

PRT

32

Sh. Prawal Shukla

PRT(Music)

33

Sh. Purushottem Soni

Asstt.

34

Sh. Pradeep Maltare

UDC

35

Sh. S.P.Pandey

Sub Staff

36

Sh. O.P.Chawre

Sub Staff

37

Sh. P.K.Jagtap

Sub Staff